U bevindt zich hier: Home > Over TAVERDO > Geschiedenis

Geschiedenis

In de jaren vijftig van de vorige eeuw schoten de tafeltennisverenigingen in Nederland als paddenstoelen uit de grond; tafeltennis was – en is – immers een laagdrempelige sport. Zo ook in Doetinchem. In 1953 werd de Doetinchemse TafeltennisClub (D.T.C.) opgericht; trainingen en wedstrijden werden “op stand” gespeeld, nl. in het oude gemeentehuis van Ambt-Doetinchem, aan de Varsseveldseweg. Anderhalf decennium later zag Sportvereniging Doetinchem-Oost (S.D.O.) het levenslicht, en koos haar honk in school Oosseld. Daarnaast bestonden ook nog enkele bedrijfsverenigingen (GTW en Philips). Enkele tientallen jaren konden deze verenigingen prima naast elkaar bestaan, maar in de jaren zeventig liep het ledenaantal van de tafeltennis-verenigingen (landelijk) terug. Dit gegeven was voor de Doetinchemse verenigingen D.T.C. en S.D.O. aanleiding om de koppen bij elkaar te steken en te bezien in hoeverre zij elkaar konden versterken; ook het feit dat D.T.C. geen jeugdafdeling kende, speelde daarbij een rol. Dit resulteerde uiteindelijk in een fusie, met als resultaat: de oprichting van Tafeltennisvereniging Doetinchem, ofwel: TAVERDO (31 juli 1973), met tien senioren en vijftien jeugdleden. De fusie had een aanzuigende werking, want in november van hetzelfde jaar had de vereniging al veertig leden.

Op 29 april 1974 nam de nieuwe, groeiende tafeltennisvereniging haar intrek in de gemeentelijke gymzaal aan de Houtsmastraat. Na de fusie werd er behoorlijk “aan de weg getimmerd”: het aantal leden (vooral jeugd) nam verder toe en zo ook het niveau (van een landelijk jeugdteam en ook seniorenteams op hoog niveau, waardoor bijna wekelijks media-aandacht, kan TAVERDO nu slechts dromen!). De vereniging groeide dus uit haar jasje en het werd tijd om naar een grotere accommodatie te verkassen: Sporthal Oosseld. Halverwege de jaren tachtig stabiliseerde het ledenaantal echter, liep daarna zelfs terug (met name bij de jeugd) en TAVERDO keerde weer terug op het oude honk aan de Houtsmastraat. Per de najaarscompetitie 1999 maakt TAVERDO (inmiddels zonder jeugd) gebruik van de gemeentelijke gymzaal aan de Rossinilaan in Doetinchem. De gemeente Doetinchem gaf eind 2003 toestemming om een inpandige, direct aan de zaal grenzende opslagruimte in gebruik te nemen. Bouwbedrijf Goldewijk sponsorde een kleine keuken en de opslagruimte werd in het voorjaar van 2004 met vereende krachten van de TAVERDO-leden omgebouwd tot een “eigen” kantine; weliswaar klein, maar de verkoop van een basis-assortiment biedt de vereniging de mogelijkheid extra inkomsten uit kantineverkoop te verkrijgen en natuurlijk komt een babbel na wedstrijd/training de sfeer en de onderlinge band ook ten goede.

Nadat eind december 2014 helaas enkele leden wegens blessures moesten afhaken, telt TAVERDO per 1 januari 2015 22 leden (uitsluitend senioren). Gezien het afnemende ledenaantal (en dus ook kader) ziet de vereniging momenteel geen mogelijkheden een jeugdafdeling op te zetten en overeind te houden; jeugdleden vanaf circa vijftien jaar zijn echter van harte welkom en kunnen prima aansluiten bij de huidige trainingen. In december 2014 is TAVERDO met de collega-verenigingen binnen de gemeente Doetinchem (Odion in Gaanderen en de t.t.v. Wehl) en Sportservice Doetinchem om tafel gaan zitten met als doel: het gezamenlijk promoten van de tafeltennissport in de gemeente Doetinchem. Uiteraard zijn we benieuwd naar de resultaten van deze samenwerking, wellicht leidend tot een toenemende belangstelling voor onze sport!
© TAVERDO (2015)          Sitemap|Contact          KvK: 40121107   |   IBAN: NL82 INGB 0005 2539 07