U bevindt zich hier: Home > Spelen bij TAVERDO > Lidmaatschap

Lidmaatschap

Tafeltennis: een sport voor jong en oud. TAVERDO biedt voor elk wat wils: trainen, recreatief spelen en/of deelname aan (recreanten)competitie van de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) en regionale/nationale toernooien. Daarnaast kent TAVERDO jaarlijks een aantal evenementen op verenigingsniveau. Niet alleen prestatie, maar zeker ook gezelligheid staan bij TAVERDO hoog in het vaandel!

Geïnteresseerd? Dan nodigen wij je graag uit om gedurende vier trainingsavonden vrijblijvend kennis te maken met de tafeltennissport en onze vereniging en jou nader te laten informeren. Daarna beslis je of je daadwerkelijk lid wordt.
Mocht je besluiten lid te worden, dan wordt een kennismakingsgesprekje gepland. Tijdens dit gesprekje worden de benodigde gegevens opgenomen, wordt het reilen en zeilen binnen TAVERDO besproken en is er tijd voor het over en weer stellen – en beantwoorden van vragen.

TAVERDO is een kleine vereniging (momenteel 25 - 30 leden). Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen prima bij de seniorentraining/-competitie aansluiten. Voor jongere kinderen is op dit moment geen aanbod binnen de vereniging, maar bij voldoende belangstelling is het zeker de bedoeling dit weer op te zetten, mogelijk in samenwerking met collega-verenigingen in regionaal verband. Dus: belangstelling voor tafeltennis? Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Aan- en afmelden

Je kunt je aanmelden als lid van TAVERDO door een aanmeldingsformulier (ingevuld en ondertekend) in te leveren bij de ledenadministratie. Ook afmelding moet schriftelijk aan de ledenadministrateur worden gemeld!

Ledenadministratie TAVERDO:
  p/a Willem Braam
  J.G. Heuthorststraat 36
  7009 CN DOETINCHEM
  tel.: 0314 – 34 36 77


Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van TAVERDO bedraagt per 1 juli 2015 € 126,00 per jaar. Dit bedrag wordt verhoogd met de verplichte basiscontributie per kalenderjaar voor NTTB/afdeling Gelre, alsmede eventuele bedragen voor competitietoeslag NTTB/afdeling Gelre (per seizoen).
Nieuwe leden geven bij aanmelding een machtiging af voor automatische incasso van contributiegelden en evt. competitietoeslag (inning vindt halfjaarlijks plaats).
De eerste betaling voor nieuwe leden ziet er als volgt uit:
  - inschrijfgeld ad € 2,50 (eenmalig);
  - een aantal maanden clubcontributie (lopende seizoen);
  - basiscontributie NTTB/afdeling Gelre;
  - evt. competitietoeslag NTTB/afdeling Gelre.


Financiële bijdrage gemeente Doetinchem

Voor minder draagkrachtigen kent de gemeente Doetinchem een zogenaamd "meedoenarrangement". Via het meedoenarrangement kunt u een bijdrage aanvragen voor de kosten van sport- of culturele activiteiten, onder andere voor een jaarlidmaatschap bij TAVERDO. Ga naar www.meedoenarrangement.nl of klik op de button voor informatie en aanmelding.

© TAVERDO (2015)          Sitemap|Contact          KvK: 40121107   |   IBAN: NL82 INGB 0005 2539 07